top of page

Вэбинарууд

Платформын үүсгэн байгуулагчид, манай мэргэжилтнүүд сүүлийн 10 гаруй жилийн шаргуу хөдөлмөрөөр олж авсан мэдлэг, туршлагаа та бүхэнтэй хуваалцахдаа үргэлж нээлттэй байх болно. Учир нь салбарт хамтын үнэ цэн бүтээлтийн суурь нөхцөл, эхлэл гэж бид итгэдэг тул вэбинарыг хийж байгаагаар бахархдаг. Мэдээлэл сайтай хамт олон бол эрх мэдэлтэй хүмүүс, салбарын туршлагаас суралцагч байх нь алдааг давтахгүй дөт зам билээ. Иймээс бидний вэбинар, үйл ажиллагаатай хамт байж мэдээллийг түгээхэд туслаарай. Баярлалаа :)

webinar p1.png

Менежментийн системийн стандартын дотоод аудитыг явуулах практик

March 23, 2023, 14:00PM

webinar p1.png
webinar p1.png

Үйл ажиллагааг процессоор удирдах нь

Байгууллага сургалтын хэрэгцээгээ тодорхойлох аргууд

Apr 27 2023, 14:00PM

May 25, 2023, 14:00PM

webinar p1 (1).png

Lean Six Sigma танилцуулга

June 22,  2023, 14:00PM

webinar p2.png

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг удирдах нь

July 27, 2023, 14:00PM

Хэрэглэгчийн үйлчилгээний процессыг автоматжуулах боломжууд

Хүнс/Хоол үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний өртөг, үнэ тооцох практик

Aug 24, 2023, 14:00PM

Sep 21, 2023, 14:00PM

Асуудлийг Lean зарчмаар шийдвэрлэх нь

Oct 26, 2022, 14:00PM

webinar p6.png

Ажлыг стандартжуулах нь

Nov 23, 2023, 14:00PM

webinar p7.png

Асуудлын суурь шалтгааныг илрүүлэх нь

Dec 28, 2023, 14:00PM

webinar p3.png
webinar p4.png
webinar p5.png

Вэбинарын бүртгэл

bottom of page