top of page

Мэргэжилтний хөгжил-Коучинг

Үйлдвэрийн удирдлага, менежерүүдэд коучинг

  • 1 h
  • 49,500 Монгол төгрөг
  • Их Монгол комплекс

Service Description

Мэргэжилтэн та хувийн хөгжлөө ахиулах, ажлын талбарт гаргах амжилтаа ахиулах, карьер буюу ажил, амралтын балансаа тохируулах, үйлдвэрлэлийн оперэшнд тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээлийг хэрхэн зөв шийдвэрлэх зэрэгт эргзлзэж буй асуултад тань хариулт олох боломжийг олгож байна. Таныг үйлдвэрлэлийн салбарт эдийн засагчаас гүйцэтгэх захирал хүртэл ажилласан туршлагатай эксперт, ментор, коуч хүлээж байна. Эхний уулзалтаар таны хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлж цаашид хэрхэхэд чиглүүлнэ..


Contact Details

  • Хүннү гудамж, Ulaanbaatar, Mongolia


bottom of page