top of page

Ажил дээрх асуудлыг шинж тэмдэгтэй нь ажиллах биш ул сууриар нь шийдвэрлэж сурах боломж!

Нийт 24 цагийн онлайн курс.

Хэлбэр:

  • Сургалт Zoom-р явагдана.
  • Дасгал ажил, хэлэлцүүлэг Zoom room-р явагдана.
  • Бичлэг хадгалагдана. Нөхөж үзэх боломжтой.

 

 

 

 

Lean 6 Sigma мэргэжилтэн бэлтгэх хөтөлбөр

₮0.00Price
  • Ажил дээрх асуудлыг богино хугацаанд, үр дүнтэй шийдвэрлэх бүтэцлэгдсэн Lean 6 Sigma аргачлал ба хэрэглээний арга түүлсийн мэдлэг, чадварыг олгох

bottom of page