top of page

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт ажиллаж буй менежер, мэргэжилтэн, нэгжийн ахлагч зориулсан онлайн сургалтыг зарлаж байна.

Хэрэв та бүртгүүлэхийг хүсвэл ЭНД дарна уу. 

Лийн зарчмаар ажил дээрх асуудал шийдвэрлэлт

₮0.00Price
  • Өдөр тутмын оперэшнд гардаг алдаа, тулгардаг асуудлыг шийдвэрлэхэд загвар ба аргачлалаар хангах, асуудал шийдвэрлэх мэдлэг, дадлыг кейс ба дасгал ажил, ашиглах тэмплээт загвар олгож дэмжих

  • Асуудалд хандах хандлага, асуудал шийдвэрлэх 5 алхамт загвар, асуудлын томьёолол гаргах канвас,  шийдвэр гаргалтад туслах хэрэгслэл, арга аргачлалууд, дижитал түүлсүүд

bottom of page