top of page

Сургалтын гол зорилго:  Байгууллага/ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт/төсөлд тулгарч буй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх аргчлалыг олгох, асуудал шийдвэрлэлтэд ашигладаг түүлсийг танилцуулах

 

Хэнд зориулсан: Асуудал шийдвэрлэх чадвараа ахиулах хүсэлтэй хүн бүрт

 

Агуулга: Дижиталчиллаас үүсч буй давуу талыг асуудал шийдвэрлэлтэд хэрхэн ашиглаж буй кейсүүд, асуудалд хандах хандлага, асуудал шийдвэрлэх загвар, асуудлын томьёолол гаргах канвас,  шийдвэр гаргалтад туслах хэрэгслэл, арга аргачлалууд, дижитал түүлсүүд

 

Сургалт явагдах хэлбэр:Онлайн

 

Хэрэв та манай сургалтанд бүртгүүлэхийг хүсвэл ЭНД дарна уу.

Дижитал эринд асуудал шийдвэрлэлт

₮0.00Price
    bottom of page