top of page

Жижиг бизнес эрхлэгчид, менежер, ажилтнууд бүтээмжээ сайжруулах, гүйцэтгэлээ ахиулах боломж! 

Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын энэ эринд бүтээмж, гарцаа дээшлүүлэхийн тулд дижитал түүлсийг хэрэглэх нь зайлшгүй болсон. Дижитал түүлсийг хэрэглэж сурах нь байршил үл хамааран ажиллаж орлогын урсгалаа автоматжуулах, валютаар орлогожихийн суурь юм.

Ажиллаж сурах дижитал түүлс:

 • Google Suite хэрэглээ (Албан мэйл нээх, домэйн нэр авах, Google Drive, Google Form&Docs, Google Meeting, Google Calander)

 • Virtual event/Online meeting хийх (Zoom app, Menti, Kahoot)

 • Дижиталд орчинд байршуулах e-document, e-materials (e-invitation, e-magazine, QR code)

 • Microsoft 365 хэрэглээ ба албан ёсны лиценц (Microsoft 365 бүрдлүүд, Microsoft teams)

 • Маркетинг/Брэндинг материал бэлтгэх коммуникэшн дизайн платформууд (Canva, Poster my wall)

 • Мэйл маркетинг ба блог шийдлүүд (Mailchimp, wetransfer, бусад)

 • Вэб, онлайн шоптой болох хялбар шийдлүүд (Wix ба бусад)

 • Contact center, CRM ухаалаг шийдэл (Bitrix24)


 • Семинарын агуулга: Эдгээр дижитал түүлсийн боломж, яаж ашигладаг, онцлог, давуу тал, сул тал, хэрхэн бүртгүүлдэг, хураамж, төлбөрийн мэдээлэл

Дижитал түүлсийн хэрэглээ онлайн сургалт

SKU: 0
₮0.00Price
  bottom of page