top of page

Бизнесийн оношлогоо бол үйл ажиллагааны доголдол, асуудал, асуудлын шинж тэмдэг, тэдгээрийг аль болох хурдан хугацаанд үр өгөөжтэй шийдвэрлэхэд шаардагдах суурь мэдээллийг авчирдаг асуудлыг шийдвэрлэх эхний шат юм.

Бизнесийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх хамгийн үр дүнтэй аргууд, болон ашигт ажиллагаа, орлогыг нэмэгдүүлж, зардлыг бууруулдаг шилдэг туршлагуудыг хүлээн авах боломжтой байдаг. 

Тэгвэл бизнесийн оношлогоотой холбоотой суурь, гол ойлголт, хамаарах мэдээлэл, зөвлөмжийг орууллаа.

Бизнес оношлогоотой холбоотой чухал мэдээлэл, зөвлөмж

₮0.00Price
    bottom of page