top of page

Энэхүү хуудас нь БИЗНЕСИЙН ОНОШЛОГООГ явуулахад байгууллагын менежментийн багийн гишүүд байгууллагаа өөрсдөө үнэлэхэд зориулагдсан.

Та чадах хэрээр үнэн зөв бөглөөрэй. Бөглөхдөө бодит нотолгоо байгаа эсэхэд үндэслээрэй.

Байгууллагын топ менежментийн гишүүд бүр бөглөөд хоорондоо үнэлгээг нэгтгэн харвал та бүхэн зөрүүтэй ойлголт, ялгаатай мэдээллийг олж харж чадна.

Тус үнэлгээ нь Бизнесийн оношлогооүйлчилгээг бизнес аналист, менежментийн зөвлөх-с авахад урьдач нөхцөл болно.

Бизнесийн оношлогооны асуулга

₮0.00Price
    bottom of page